מבחר גדול ומותאם לצורכי הלקוח של ספקי כוח

ספקי כוח בלתי מיוצבים המהווים תחלופה למצברים או להזנת מערכות DC.  הספקים מוזנים מרשת של 220V או 380V בהתאם  להספק המבוקש.